PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av serviceavtale

  Serviceavtale ved kjøp og salg av varer

  • D7560 Servicekostnad
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Generelt

  I mange tilfeller får kjøper av et produkt tilbud om å kjøpe en ekstra serviceavtale som skal gi service og vedlikehold et visst antall ganger i avtaleperioden uten ekstra kostnad. Dette er avtaler som går ut over den lovpålagt garantien. Slike serviceavtaler er normalt ved kjøp av ny bil. Da strekker avtalens lengde seg som regel til et visst antall kjørte kilometer eller et visst antall år, som 100 000 km eller fem år.

  Ved kjøp av en serviceavtale som går utover den lovpålagte garantien, skal serviceavtalen periodiseres over avtaletiden. En slik serviceavtale som har en egen markedsverdi, kan ikke kostnadsføres i sin helhet.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på serviceavtaler for den merverdiavgiftspliktige virksomheten jf mval § 8-1.

  Bokføring

  Kontering

  Ved kjøp av maskin til kr 100 000, og en serviceavtale på kr 16 000 som går over fire år, vil bokføringen se ut som følgende:

  År Beskrivelse Debet Kredit Beløp Mva
  x Maskin + serviceavtale Leverandørreskontro kr 116 000
  x Maskin Konto 1200 Maskiner og anlegg kr 100 000 Inng. 25%
  x Serviceavtale Konto 1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader kr 16 000 Inng. 25%

  Periodisering av serviceavtale.

  År Beskrivelse Debet Kredit Beløp Mva
  x1 til x4 Periodisering Konto 7560 Servicekostnader Konto 1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader kr 3 200 inng. 0%

  Stikkord:

  • periodisering,
  • serviceavtale dataprogram,
  • programvare,
  • erverv,
  • omsetning,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan