PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Små foretak

  Serviceavtale ved kjøp og salg av varer

  • D7560 Servicekostnad
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Generelt

  Små foretak jf. regnskapsloven § 1-6, kan velge å behandle separable og ikke-separable garanti- og serviceytelser på samme måte. Dette ved å avsette fremtidige garanti-/servicekostnader isteden for å inntektsføre de, se NRS 8.6.2.1.7.5 Service- og garantiytelser. Ved å bruke forenklingsregelen slipper små foretak å vurdere om garanti- og serviceytelsen er separabel eller ikke-separabel.

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av tjenester jf. mval. § 3-1.

  Bokføring

  Serviceavtale på kr 6 000 som går over tre år, avsettes ved transaksjonstidspunktet etter forenklingsregelen for små foretak. Kostnaden reduseres igjennom avtaletiden, og som vist i dette eksempelet med kr 2 000 årlig. På transaksjonstidspunktet inntektsføres varen og avtalen sammen på vanlig måte.

  Kontering

  Merverdiavgiften blir beregnet og avsatt igjennom salget av hovedproduktet.

  År Beskrivelse Debet Kredit Beløp Mva
  x Inntektsføring av varen Konto 3000 Salgsinntekt, høy sats kr 50 000 Utg. 25%
  x Kundereskontro Kundereskontro kr 50 000

  Periodisering av serviceavtalen

  År Beskrivelse Debet Kredit Beløp Mva
  x Avsetning av garantikostnad Konto 7560 Servicekostnad Konto 2989 Avsetning for andre forpliktelser kr 6 000 Inng. 0%
  x1 til x3 Periodisering Konto 2989 Avsetning for andre forpliktelser Konto 7560 Servicekostnad kr 2 000 Inng. 0%

  Noter

  For mer om noter for små foretak, se NRS 8.8.4 Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser.

  Stikkord:

  • periodisering,
  • selskap,
  • bedrift,
  • erverv,
  • omsetning,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan