Generelt

Hvem kan søke

Selskap i økonomiske vanskeligheter - kriserammede foretak

Krav til prosjektene

Krav til søknad om godkjennelse av FoU-prosjektet

Søknadsfrister

Rapportering til Forskningsrådet

Formelle regler ved krav om skattefradrag

Andre aktuelle tema

Endringer som trer ikraft 1. januar 2020