Fradrag for kostnader til FoU-institusjoner

Skattyter kan få fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til egenutført og til innkjøpt forsknings- og utviklingsprosjekt.

Ved innkjøp av forsknings- og utviklingsprosjekt må prosjektet være utført av forskningsinstitusjoner som er godkjent av Norges forskningsråd. For oversikt over godkjente Fou-institusjoner innenlands og utenlands se forskningsrådets nettsider.

I henhold til FSFIN § 16-40-3 må institusjonen ha til formål å utføre forsknings- og utviklingsarbeid og regelmessig drive vitenskapelig publisering eller arbeider systematisk med åpen teknologi- og kunnskapsspredning.

Flere endringer ble innført med virkning fra 1.1.2020 for å forebygge misbruk. Blant annet begrenses fradragsretten til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med. En øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. Det er altså ikke lenger noe eget insentiv for å kjøpe tjenester fra forskningsinstitusjoner, men bedriftene står fritt til å fortsatt kjøpe slike tjenester innenfor rammen på 25 millioner. Se de nye reglene på skattefunn.no.

Mer om Skattefunn

For mer informasjon vedrørende skattefunn, se temaene:

  • «Skattefunn»
  • «Skattefunn - Kostnader og fradrag»
  • «Skattefunn - Bokføringen»
Stikkord: kostand, omkostning, erverv