PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelt

  SkatteFUNN - Kostnader og fradrag

  Hvilke kostnader inngår i grunnlaget for skattefradraget?

  Det er kun kostnader til egenutført og innkjøpt forsknings- og utviklingsprosjekt som inngår i fradragsgrunnlaget. Sktl. § 16-40 (2) og FSFIN § 16-40-6 gir en nærmere angivelse av hvilke kostnader dette omfatter. Merk at kostnadene også må være fradragsberettiget etter sktl. kapittel 6. Se Skatte-ABC for en nærmere beskrivelse av hvilke kostnader som inngår i grunnlaget for skattefradraget.

  Det stilles egne krav til selgeren av FoU-tjenester, se mer om dette i avsnittet nedenfor kalt Kjøp av tjenester fra FoU-institusjoner.

  Størrelsen på skattefradraget

  Den øvre rammen for SkatteFUNN-prosjekter er på NOK 25 millioner per bedrift per år hvis prosjektet er basert på egenutført FoU-virksomhet og/eller ved kjøp av FoU-tjenester fra FoU-miljøer som ikke er på listen over godkjente FoU-institusjoner i SkatteFUNN. Kostnader for innkjøpt FoU fra godkjent FoU-institusjon har en øvre ramme på NOK 50 millioner per bedrift per år.

  Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, mens store bedrifter kan få 18%, jf sktl. § 16-40 (1) og FSFIN § 16-40-5. Det vil si at hvis SMB utfører alt arbeidet selv, eller kun kjøper inn tjenester fra kompetansemiljøer som ikke står på SkatteFUNN sin liste over godkjente FoU-institusjoner, så kan bedriften få opptil 5 millioner kroner i skattefradrag (20 % av 25 millioner). Hvis det er en stor bedrift, kan den få 4,5 millioner kroner (18 % av 25 millioner) i skattefradrag.

  Hvis bedriften kjøper inn tjenester fra en godkjent FoU-institusjon, øker rammen til 50 millioner kroner. Maks støtte fra SkatteFUNN blir da på henholdsvis 10 millioner kroner og 9 millioner kroner, avhengig av bedriftsstørrelse. Merk at alt over 25 millioner må gå til innkjøp av tjenester fra FoU-institusjonen.

  Se Skatte-ABC for en nærmere beskrivelse av skattefradragets størrelse.

  Stikkord:

  • kostand,
  • omkostning,
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan