PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Formelle regler ved krav om skattefradrag

  SkatteFUNN

  Formelle vilkår for å kunne kreve skattefradrag

  Skattyter som krever skattefradrag for FoU-kostnader må fylle ut og legge skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling ved skattemeldingen.

  Det gis kun fradrag for kostnader som er attestert av revisor, jf FSFIN § 16-40-6 (1) og dersom skattyter mottar annen offentlig støtte, må revisor bekrefte at summen av den offentlige støtten til prosjektet ikke overstiger høyeste tillatte samlet støtte i henhold til artikkel 7 i forordning (EF) nr. 800/2008 (gruppeunntaksforordningen), jf FSFIN § 16-40-6 (7).

  Formelle regler ved krav om skattefradrag
  390 1321 98 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan