PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Formelle regler ved krav om skattefradrag

  Skattefunn

  Formelle vilkår for å kunne kreve skattefradrag

  Skattyter som krever skattefradrag for FoU-kostnader må fylle ut og legge skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling ved skattemeldingen.

  Det gis kun fradrag for kostnader som er attestert av revisor, jf FSFIN § 16-40-6 (1) og dersom skattyter mottar annen offentlig støtte, må revisor bekrefte at summen av den offentlige støtten til prosjektet ikke overstiger høyeste tillatte samlet støtte i henhold til artikkel 7 i forordning (EF) nr. 800/2008 (gruppeunntaksforordningen), jf FSFIN § 16-40-6 (7).

  Se også Skatte-ABC om de formelle reglene.

  Timelister fakturert fra datterselskap i et konsern

  Under forutsetning av at det er mor som har et SkatteFUNN-prosjekt og at de kjøper tjenester fra datter, har ikke datter det samme kravet på seg til å føre timer som mor da det er morselskapet som har godkjennelsen, bortsett fra det som følger av bokføringslov og -forskrift. Dette uttaler Skatteetaten i en oppsummering fra sin årskonferanse 2017. Mor kjøper konsulenttjenester fra datter. Innholdet i den fakturaen må da vurderes opp mot reglene knyttet til innhold i salgsdokumenter.

  Plikt til å levere timelister

  På spørsmål om det er plikt til å levere timeliste for annet enn det som er jobbet i prosjektet svarer Skatteetaten i en oppsummering fra sin årskonferanse 2017 at det i utgangspunktet bare er timene som hører til prosjektet, men hvis det er jobbet f.eks. 2 400 timer må man redegjøre for alle timene.

  Formelle regler ved krav om skattefradrag
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan