PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelt

  Skattefunn

  Skattefunnordningen er en tilskuddsordning for næringslivet og har som formål å fremme forskning og utvikling, og derigjennom bidra til:

  • å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter
  • å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser

  Prosjektene må være avgrenset og målrettet.

  Generelt
  277 1084 88 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan