PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hvem kan søke

  Skattefunn

  Hva slags foretak omfattes av reglene?

  Alle skattytere som driver virksomhet som er skattepliktig til Norge omfattes av reglene om Skattefunn, jf sktl. § 16-40 (1) første pkt. Dette gjelder også skattytere som ikke er i skatteposisjon.

  Kravet om at søkerne må drive virksomhet innebærer at privatpersoner ikke kan søke om støtte, men personer som driver virksomhet gjennom et enkeltpersonforetak kan søke gjennom dette.

  Samarbeidsprosjekter

  Dersom flere foretak samarbeider i et prosjekt kan alle få skattefradrag dersom de sender hver sin søknad. Kostnadsrammen gjelder da pr. prosjekt fordelt på deltakerne etter deltakerandel.

  Hvem kan søke
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan