Generelt

Hvem kan søke

Hva slags foretak omfattes av reglene?

Alle skattytere som driver virksomhet som er skattepliktig til Norge omfattes av reglene om Skattefunn, jf sktl. § 16-40 (1) første pkt. Dette gjelder også skattytere som ikke er i skatteposisjon.

Kravet om at søkerne må drive virksomhet innebærer at privatpersoner ikke kan søke om støtte, men personer som driver virksomhet gjennom et enkeltpersonforetak kan søke gjennom dette.

Samarbeidsprosjekter

Dersom flere foretak samarbeider i et prosjekt kan alle få skattefradrag dersom de sender hver sin søknad. Kostnadsrammen gjelder da per prosjekt fordelt på deltakerne etter deltakerandel.

Se nærmere om hvilke skatteytere som omfattes av ordningen.

Selskap i økonomiske vanskeligheter - kriserammede foretak

Krav til prosjektene

Krav til søknad om godkjennelse av FoU-prosjektet

Søknadsfrister

Rapportering til Forskningsrådet

Formelle regler ved krav om skattefradrag

Andre aktuelle tema

Endringer som trer ikraft 1. januar 2020