PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av tjenester fra FoU-institusjoner

  SkatteFUNN

  Fradrag for kostnader til FoU-institusjoner

  Skattyter kan få fradrag i skatt og trygdeavgift for kostnader til egenutført og til innkjøpt forsknings- og utviklingsprosjekt. Ved innkjøp av forsknings- og utviklingsprosjekt må prosjektet være utført av forskningsinstitusjoner som er godkjent av Norges forskningsråd. For oversikt over godkjente Fou-institusjoner innenlands og utenlands se forskningsrådets nettsider

  Dersom den aktuelle forskningsinstitusjonen ikke er godkjent må skattyteren søke om godkjennelse av institusjonen. Før slik søknad kan sendes inn må skattyteren være i gang med en søknad om godkjennelse av et nytt prosjekt eller ha et prosjekt som allerede er godkjent og aktivt. FoU-institusjonen kan ikke søke på vegne av seg selv og den får ikke godkjenning dersom det aktuelle prosjektet ikke blir godkjent.

  I henhold til FSFIN § 16-40-3 må institusjonen ha til formål å utføre forsknings- og utviklingsarbeid og regelmessig drive vitenskapelig publisering eller arbeider systematisk med åpen teknologi- og kunnskapsspredning.

  Søknad om godkjenning av FoU-institusjon

  Ferdig utfylt søknadsskjema skal sendes til skattefunn@forskningsradet.no.

  Stikkord:

  • kjøp,
  Kjøp av tjenester fra FoU-institusjoner
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan