PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kostnader og fradrag

  Skattefunn

  Hvilke kostnader inngår i grunnlaget for skattefradraget?

  Det er kun kostnader til egenutført og innkjøpt forsknings- og utviklingsprosjekt som inngår i fradragsgrunnlaget. Sktl. § 16-40 (2) og FSFIN § 16-40-6 gir en nærmere angivelse av hvilke kostnader dette omfatter. Merk at kostnadene også må være fradragsberettiget etter sktl. kapittel 6. Se «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Forsknings- og utviklingskostnader - skatteFUNN» for en nærmere beskrivelse av hvilke kostnader som inngår i grunnlaget for skattefradraget.

  Det stilles egne krav til selgeren av FoU-tjenester, se mer om dette i avsnittet nedenfor kalt Kjøp av tjenester fra FoU-institusjoner.

  Størrelsen på skattefradraget

  Den øvre rammen for SkatteFUNN-prosjekter er på NOK 20 millioner per bedrift per år hvis prosjektet er basert på egenutført FoU-virksomhet og/eller ved kjøp av FoU-tjenester fra FoU-miljøer som ikke er på listen over godkjente FoU-institusjoner i SkatteFUNN. Kostnader for innkjøpt FoU fra godkjent FoU-institusjon har en øvre ramme på NOK 40 millioner per bedrift per år.

  Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, mens store bedrifter kan få 18%, jf sktl. § 16-40 (1) og FSFIN § 16-40-5. Det vil si at hvis SMB utfører alt arbeidet selv, eller kun kjøper inn tjenester fra kompetansemiljøer som ikke står på SkatteFUNN sin liste over godkjente FoU-institusjoner, så kan bedriften få opptil 4 millioner kroner i skattefradrag (20 % av 20 millioner). Hvis det er en stor bedrift, kan den få 3,6 millioner kroner (18 % av 20 millioner) i skattefradrag.

  Hvis bedriften kjøper inn tjenester fra en godkjent FoU-institusjon, øker rammen til 40 millioner kroner. Maks støtte fra SkatteFUNN blir da på henholdsvis 8 millioner kroner og 7,2 millioner kroner, avhengig av bedriftsstørrelse. Merk at alt over 20 millioner må gå til innkjøp av tjenester fra FoU-institusjonen.

  Se «Lignings-ABC 2016 (pr. juni) -> Forsknings- og utviklingskostnader - skatteFUNN» for en nærmere beskrivelse av skattefradragets størrelse.

  Stikkord:

  • Kostand,
  • kostnad,
  • kost,
  Kostnader og fradrag
  268 1053 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan