PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Krav til prosjektene

  Skattefunn

  Hva slags prosjekter omfattes av ordningen?

  Det gis fradrag for kostnader til "forsknings- og utviklingsprosjekt" jf sktl. § 16-40 (1) første pkt.FSFIN § 16-40-2 angir kravene til et forsknings- og utviklingsprosjekt. Prosjektet må være:

  • et avgrenset og målrettet prosjekt
  • med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter
  • som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.
  Krav til prosjektene
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan