PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Krav til prosjektene

  SkatteFUNN

  Hva slags prosjekter omfattes av ordningen?

  Det gis fradrag for kostnader til "forsknings- og utviklingsprosjekt" jf sktl. § 16-40 (1) første pkt.FSFIN § 16-40-2 angir kravene til et forsknings- og utviklingsprosjekt. Prosjektet må være:

  • et avgrenset og målrettet prosjekt
  • med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter
  • som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

  Se nærmere om definisjoner av kravene over på skattefunn.no.

  Krav til prosjektene
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan