PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Krav til søknad om godkjennelse av FoU-prosjektet

  Skattefunn

  Elektronisk søknad

  Alle søknader må sendes inn elektronisk via www.skattefunn.no. Andre søknader blir ikke behandlet.

  På nettsiden skattefunn.no er det en veiviser til søknadsprosessen. Les igjennom denne hvis det er først gang det søkes om SkattFUNN.

  Kort om innholdet i søknaden

  På hjemmesidene til Forskningsrådet presiseres det at man i beskrivelsen av FoU-prosjektet må være spesielt nøye med å få frem:

  • presise mål og delmål
  • start og slutt for prosjektet
  • FoU-innholdet, herunder aktiviteter, milepæler, FoU-utfordringene og hva man skal gjøre for å løse dem
  • prosjektsammendraget
  • hva som er "det nye" i prosjektet.

  Søknad om forlenget godkjenningsperiode

  Dersom prosjektet er forsinket, kan godkjenningsperioden forlenges med 1 år. Søknad om forlenget godkjenningsperiode må sendes elektronisk. Frist for innsending av søknaden er 31. januar året etter siste godkjenningsår.

  Søknadsskjemaet blir aktivert i januar hvert år og det blir sendt ut egen informasjon til dem som i utgangspunktet skal sluttrapportere/er i siste godkjenningsår.

  Krav til søknad om godkjennelse av FoU-prosjektet
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan