Generelt

Hvem kan søke

Selskap i økonomiske vanskeligheter - kriserammede foretak

Krav til prosjektene

Krav til søknad om godkjennelse av FoU-prosjektet

Søknadsfrister

Søknad om støtte fra SkatteFUNN kan sendes inn hele året. Fra 2020 ble det innført et serviceløfte med to frister for behandling av innkomne søknader. Fristene er per 1. mai og 1. september. Les mer om dette på skattefunn.no.

For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Det er grunnen til at det er satt en garantifrist. Ved godkjenning kan du da benytte prosjektkostnader som er påløpt i innsendingsåret, i grunnlaget for skattefradrag.

Når du sender inn din SkatteFUNN søknad før, eller rett etter starten av ditt prosjekt, vil dette gi deg mer økonomisk forutsigbarhet og en bedre prosjektplanlegging, enn om du sender inn søknad lenge etter prosjektgjennomføringen.

Tap av fradragsmulighet

Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene. De som sender inn søknad etter 1. september har ingen garanti for ferdigbehandling i løpet av innsendingsåret, og risikerer således å miste muligheten til å benytte prosjektkostnader som påløp i innsendingsåret, i grunnlaget for skattefradrag.

Rapportering til Forskningsrådet

Formelle regler ved krav om skattefradrag

Andre aktuelle tema

Endringer som trer ikraft 1. januar 2020