PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Merverdiavgift

  Skogbruk - generelt

  Når skogbruk utøves som ledd i næringsvirksomhet er virksomheten ifølge mval § 2-1 1. ledd registrerings- og mva-pliktig. Fra 1. januar 2018 er næringsbegrepet for skogbruk det samme for avgift som for skatt, jf SKD 050218 Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep..

  Se nærmere om når skogbruksvirksomheten skal registreres i mva-registeret.

  Registrerte næringsdrivende innen skogbruk skal levere mva-melding årlig, jf Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7.

  Oppfyller virksomheten vilkårene for å være registrert i mva-registeret leveres det 0-meldinger i de terminer/år hvor virksomheten ikke har omsetning, og unnlatelse av dette vil medføre tvangsmulkt. Se SKD 050218 Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep.

  Stikkord:

  • moms,
  • mva,
  Merverdiavgift
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan