Hva er sluttvederlag?

Lønn

Regnskapsføring

Skattemessig fradrag

Noteopplysninger

Se informasjon i «Notesjekklisten (GRS)».

For usikre forpliktelser som ikke regnskapsføres etter reglene i NRS 13.4, skal det gis noteopplysning som angitt i NRS 13.5.

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, avgangsvederlag, avfinnelsessum