PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  For ansatte - skattepliktig velferdstiltak

  Sosiale arrangementer og velferdstiltak

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Naturalytelser i form av velferdstiltak er som hovedregel skattepliktig for den ansatte, se sktl. § 5-1, jf. sktl. §§ 5-10 a og 5-12. Dersom vilkårene for rimelig velferdstiltak eller velferdstiltak i skattelovens forstand ikke er oppfylt, skal den ansatte innrapporteres for fordelen. Deltar ektefelle på velferdstiltaket, er også denne delen skattepliktig for den ansatte.

  Fordelen skal i henhold til sktl. § 5-3, verdsettes til omsetningsverdi, se sktbf. § 5-8-30 for regler rundt fastsettelse av naturalytelsens verdi. Privat bruk av arbeidsgivers bobil skal verdsettes på en annen måte, og skattelegges etter skatteloven § 5-13.

  Kostnader til følgende skal også behandles på lik linje som selve arrangementet:

  • Kjøp av utstyr til slike arrangementer: hatter, kostymer, leker osv.
  • Leie til slike arrangementer: båtleie, lokaler etc.
  • Reisekostnader ifm. slike arrangementer

  A-melding

  Dersom et sosialt arrangement er av en slik karakter at velferdstiltaket er skattepliktig, skal ytelsen innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for velferdstiltak, se mval. § 8-3 (1) d. Består arrangementet av både en sosial og en faglig del, vil bedriften ha forholdsmessig fradrag for kostnader relatert til den faglige delen, se mval. § 8-2 (1).

  Skatt

  Som hovedregel vil arbeidsgiver ha skattemessig fradrag for kostnader til velferdstiltak som er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og knyttet til arbeidsgivers inntektsgivende aktivitet.

  Hvis det tiltaket som kostnadene dekker ikke anses som rimelig velferdstiltak, må det vurderes om kostnadene er fradragsberettigede etter andre regler, f.eks. som lønn, eller om kostnaden skal behandles som utbytte.

  For mer, se «Skatte-ABC 2016/17 -> Velferdstiltak» pkt. 3. Fradragsrett for arbeidsgiveren.

  Stikkord:

  • aktivitetstilbud,
  • ansatte,
  • ansattur,
  • avdelingstur,
  • badeland,
  • ballett,
  • bestikk,
  • biljard,
  • bowlingbane,
  • bowlingsko,
  • cover charge,
  • curling,
  • dansekurs,
  • dekketøy,
  • deltakeravgift,
  • diskotek,
  • drosje,
  • dyrepark,
  • elgsafari,
  • engangsbestikk,
  • faglig samling,
  • fagtur,
  • fellesturer,
  • firmatur,
  • fiskekort,
  • fjordcruise,
  • fotballkamp,
  • fradragsrett,
  • garderobeavgift,
  • glass,
  • golfsimulator,
  • golfturnering,
  • greenfee,
  • heiskort,
  • inngangsbilletter,
  • inspirasjonstur,
  • jaktkort,
  • julebord,
  • kinobilletter,
  • konsert,
  • konsertbilletter,
  • kopper,
  • krus,
  • langweekend tur,
  • langweekend tur utlandet,
  • ledsager,
  • lunch,
  • lunsj,
  • lunsjutgifter,
  • musikal,
  • opera,
  • pappkrus,
  • plastbeger,
  • plastbestikk,
  • rafting,
  • reiselivsaktivitet,
  • revyforestilling,
  • ridekurs,
  • servering,
  • sesongbilletter,
  • sesongkort,
  • skattemessigfradrag sosiale kostnader,
  • skiheis,
  • sosiale arrangement,
  • Sosiale arrangementer,
  • sosiale tilstelninger,
  • spa,
  • taubane,
  • taxi,
  • taxi julebord,
  • teater,
  • teaterbilletter,
  • termokanne,
  • termos,
  • tivoli,
  • transport,
  • transportutgifter,
  • tv kanne,
  • tv-kanne,
  • utgifter julebord,
  • velferdstiltak,
  • weekendopphold,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • bedriftstur,
  • deltageravgift,
  • Kostand,
  • deltaker,
  • sport,
  • sju,
  • tv,
  • ekurs,
  • ansatt,
  • kostnad,
  • kost,
  For ansatte - skattepliktig velferdstiltak
  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan