PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Stiftelseskostnader dekket av aksjonær

  Stiftelseskostnader

  • D1920 Bankinnskudd
  • K2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Stiftelseskostnader som er dekket av aksjonær skal normalt tillegges aksjonærens inngangsverdi, slik at de først kommer til fradrag ved realisasjon av aksjene jf. sktl § 10-32. Er aksjonæren et selskap som kommer inn under fritaksmetoden, gjelder det samme. Selskapet får ikke fradrag for kostnadene men de blir en del av inngangsverdien.

  Eksempel
  Kommentar Debet Kredit Beløp
  Innbetalt aksjekapital konto 1920 Bankinnskudd konto 2000 Aksjekapital kr 30 000

  Stikkord:

  • stiftelsesomkostninger,
  • stiftelsesutgifter,
  • stiftelseskostnad,
  • stiftelseutgifter,
  • stiftelsesomkostning,
  • aksjeeier,
  Stiftelseskostnader dekket av aksjonær
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan