PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp til egne lokaler

  Strøm, elektrisitet og brensel

  • D6340 Lys
  • MVA1 - Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av strøm, elektrisitet og brensel til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Bokføring

  Alternativt kan konto 6345 Varme brukes. Dersom det ikke er behov for å bruke både konto 6341 og 6345 kan disse kontoene slås sammen til f.eks. konto 6341 Lys og varme.

  Stikkord:

  • avlesning,
  • belysning,
  • brensel,
  • dieselolje,
  • elektrisitet,
  • elektrisk kraft,
  • energi,
  • energikostnad,
  • fjernvarme,
  • fyring,
  • fyringsolje,
  • fyringsutgifter,
  • fyringsved,
  • gass,
  • lys,
  • nettleie,
  • oljefyring,
  • oppvarming,
  • parafin,
  • parafinolje,
  • propan,
  • strøm,
  • strømavgift,
  • strømregning,
  • varme,
  • ved,
  • drivstoff,
  • leasing,
  • Kostand,
  • kjøp,
  • kostnad,
  Kjøp til egne lokaler
  385 1308 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan