PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp til produksjon

  Strøm, elektrisitet og brensel

  • D6200 Elektrisitet
  • MVA1 - Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på innkjøp av strøm, elektrisitet og brensel til bruk i produksjon i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • diesel,
  • dieselolje,
  • elektrisitet,
  • elektrisk kraft,
  • energi,
  • fyring,
  • fyringsolje,
  • fyringsutgifter,
  • gass,
  • koks,
  • kull,
  • nettleie,
  • parafin,
  • parafinolje,
  • strøm,
  • strømavgift,
  • varme,
  • ved,
  • leasing,
  • drivstoff,
  • ks,
  • kjøp,
  376 1293 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan