PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp til utleide lokaler

  Strøm, elektrisitet og brensel

  • D4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Gjelder kjøp av strøm, elektrisitet og brensel til bruk i utleide lokaler. Utleier har fradrag for inngående merverdiavgift dersom virksomheten er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, se mval. § 2-3 (1) om frivillig registrering.

  Dersom utleier ikke er frivillig registrert, er det heller ikke fradrag for mva.

  Stikkord:

  • elektrisitet,
  • elektrisk kraft,
  • energi,
  • energikostnad,
  • fjernvarme,
  • fyring,
  • fyringsolje,
  • fyringsutgifter,
  • fyringsved,
  • gass,
  • lys,
  • oppvarming,
  • strøm,
  • strømavgift,
  • varme,
  • Kostand,
  • kjøp,
  • kostnad,
  Kjøp til utleide lokaler
  377 1299 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan