PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg

  Strøm, elektrisitet og brensel

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Salg av strøm, elektrisitet og brensel er avgiftspliktig omsetning, se mval. § 3-1.

  I følge mval. § 4-2 skal alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen mellom abonnenten og leverandøren tas med i beregningsgrunnlaget for mva. Dvs. at omkostninger i forbindelse med strømleveranse som f.eks. oppkobling og frakobling, også er avgiftspliktig og føres på samme konto som kraften.

  Nettleie

  Nettleie som betales for å få fraktet strøm gjennom strømnettet anses som varetransport og skal faktureres med merverdiavgift.

  Gjelder nettleien transport av strøm gjennom strømnettet ut til plattform på kontinentalsokkelen anses dette som varetransport ut av mva-området, se definisjonen av vare i mval. § 1-3 (1) b, og slik nettleie er omfattet av avgiftsfritaket i mval. § 6-28 (1).

  Stikkord:

  • avkjøling,
  • bjørkeved,
  • elektrisitet,
  • elektrisk kraft,
  • energi,
  • fjernvarme,
  • fyring,
  • fyringsolje,
  • gass,
  • koks,
  • kulde,
  • kull,
  • parafin,
  • strøm,
  • varme,
  • ved,
  • vedkubber,
  • fyringsutgifter,
  • salg,
  • ks,
  385 1308 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan