PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Stenge- og påkoblingsgebyr ved kjøp

  Strøm, elektrisitet og brensel

  • D6345 Varme
  • MVA1 - Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på stengegebyr og påkoblingsgebyr til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Bokføring

  Alternativt kan konto 6345 Varme brukes. Dersom det ikke er behov for å bruke både konto 6341 og 6345 kan disse kontoene slås sammen til f.eks. konto 6341 Lys og varme.

  Dersom det gjelder stenge- eller påkoblingsgebyr ved kjøp av elektrisitet til bruk i produksjon føres gebyret på konto 6200.

  Stikkord:

  • varme,
  • fyring,
  • elektrisitet,
  • strøm,
  • fyringsutgifter,
  • kjøp,
  Stenge- og påkoblingsgebyr ved kjøp
  382 1307 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan