PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

    Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg

    Strøm, elektrisitet og brensel

    • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
    • MVA3 - Utgående mva, 25%

    Merverdiavgift

    Stengegebyr og påkoblingsgebyr anses som omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen mellom abonnent og energiverk om levering av strøm, og skal tas med ved avgiftsberegningen.

    Stikkord:

    • strøm,
    • varme,
    • fyring,
    • elektrisitet,
    • fyringsutgifter,
    • salg,
    Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg
    329 1230 91 75 717

    Kontering

    Satser

    Kontoplan