PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg

  Strøm, elektrisitet og brensel

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Stengegebyr og påkoblingsgebyr anses som omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen mellom abonnent og energiverk om levering av strøm, og skal tas med ved avgiftsberegningen.

  Stikkord:

  • strøm,
  • varme,
  • fyring,
  • elektrisitet,
  • fyringsutgifter,
  • salg,
  Stenge- og påkoblingsgebyr ved salg
  376 1293 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan