PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Dokumentasjon

  Studiereiser/kongresser

  Dokumentasjon av reisen

  I et eventuelt bokettersyn vil skattemyndighetene kunne kreve fremleggelse av dokumentasjon og opplysninger for studiereisen/kongressen, se Skatte-ABC.

  I følge Skatte-ABC kan skattemyndighetene kreve at følgende dokumentasjon fremlegges for:

  Kongresser, møter, seminarer, kurs mv.

  • hvem som har organisert kongressen mv.
  • hvilke emner som er behandlet
  • tidsangivelse for hvert emne
  • hva som er særlig viktig i relasjon til skattyters yrke/virksomhet
  • hva skattyteren faktisk har deltatt på
  • eventuelt trykket program

  Studiereiser

  • reisens formål
  • skattyter har fulgt et organisert opplegg, og i tilfelle, hvem som har organisert reisen
  • hvordan reisen er foretatt
  • hvilke steder som er besøkt med tidsangivelse
  • hva som er studert på hvert sted
  • andre personer i samme bransje/virksomhet/yrke har deltatt

  Stikkord:

  • fagseminar,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan