PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av styretjenester

  Styrehonorar

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Det skal ikke beregnes merverdiavgift av tjenester i form av å være medlem i styre, representantskap, utvalg, råd og lignende dersom vederlaget for tjenesten inngår i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift, se mval. § 3-17.

  Dvs. at registrert næringsdrivende som i tillegg til avgiftspliktig virksomhet innehar verv som styremedlem mv., driver virksomhet både innenfor og utenfor loven, og dermed få forholdsmessig fradrag for den inngående merverdiavgiften.

  Stikkord:

  • faktura styrehonorar,
  • fakturere styrehonorar,
  • fakturering styrehonorar,
  • representantskap,
  • råd,
  • styregodtgjørelse,
  • styrehonorar,
  • utvalg,
  • faktura,
  • salg,
  • tv,
  Salg av styretjenester
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan