PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Styrehonorar i boligsameier

  Styrehonorar

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Utbetalinger av styrehonorar i boligsameier er som lønn å regne og skal innrapporteres på a-meldingen, se skatteforvaltningsloven § 10-2.

  I Finansdepartementets tolkningsuttalelse om skatteplikt på godtgjørelse for arbeid i boligsameier, UTV 2007/1576, konkluderer departementet at utbetalinger til styremedlemmer o.l. må anses for å komme fra boligsameiet, og ikke fra den enkelte sameier. Det betyr at dersom utbetalingen fra sameie til et styremedlem samlet sett i løpet av året er under kr 1000 vil dette være skattefritt for mottaker, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1.

  Historikk:
  Med tolkningsuttalelsen fra Finansdepartementet, UTV 2007/1576, konstateres det at Skattedirektoratets uttalelse fra 12. mars 2007, BFU 19/07, om skatteplikt på godtgjørelse for arbeid i boligsameier, ikke gir uttrykk for gjeldende rett. I uttalelsen fra Skattedirektoratet la nemlig direktoratet til grunn at utbetalingen ville anses å komme fra den enkelte sameier og ikke fra sameiet som sådan, og at godtgjørelse for styreverv i boligsameier dermed ville være skattefritt og fritatt for lønnsinnberetning så lenge beløpet ikke oversteg kr 1000 for hver sameier.)

  A-melding

  Utbetaling av styrehonorar til styremedlemmer i boligsameier skal innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med utførelse av verv.

  Stikkord:

  • boligbyggelag,
  • boligsameie,
  • borettslag,
  • styregodtgjørelse,
  • styrehonorar,
  • styrelederhonorar,
  • burettslag,
  • bustadbyggjelag,
  • styreleder,
  • sameie,
  Styrehonorar i boligsameier
  291 1182 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan