PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Styrehonorar utenlandsk statsborger

  Styrehonorar

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Styrehonorar utbetalt fra selskap hjemmehørende i Norge til personer som er skattemessig bosatt i utlandet er skattepliktig til Norge for mottaker. Dette gjelder uavhengig av i hvilket land styremøtet avholdes.

  Unntak for beregning av arbeidsgiveravgift

  Arbeidsgiver kan unnlate å beregne arbeidsgiveravgift av styrehonoraret dersom:

  • styremedlemmet er utenlandsk statsborger som ikke er trygdet i Norge, se ftrl. § 23-2 (9)
  • det fremlegges en skriftlig bekreftelse fra norsk eller et annet lands trygdemyndighet om at styremedlemmet er omfattet av trygdeordningen i bostedslandet

  Se «Lønns-ABC 2014 -> 11.5 Styrehonorar mv. - utlending».

  A-melding

  Styrehonorarer som er utbetalt fra et norsk selskap til en utenlandsk statsborger skal innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Styrehonorar

  Stikkord:

  • borettslag,
  • styregodtgjørelse,
  • styrehonorar,
  • styrelederhonorar,
  • utlending,
  • burettslag,
  • styreleder,
  Styrehonorar utenlandsk statsborger
  289 1176 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan