Kjøp av supporttjenester

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for kjøp av supporttjenester til merverdiavgiftspliktig virksomhet jf mval. § 8-1.

Bokføring

Supportavtaler som går over en lengere periode må balanseføres og periodiseres over avtalens løpetid. Kontoer som kan benyttes i et slikt tilfelle kan være konto 1749 Andre forskuddsbetale driftskostnader og konto 6795 Annen fremmed tjeneste. Se eget tema om periodisering.

For kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, se temaet om snudd avregning.

Stikkord: datasupport, fagsupport, it support, it-support, kundeservice, kundesupport, supportavtaler, teknisk support, telefonsupport, tlf, erverv

Salg av supporttjenester