Kjøp av supporttjenester

Salg av supporttjenester

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Debet

Merverdiavgift

Det skal beregnes utgående merverdiavgift med høy sats for salg av supporttjenester innenfor merverdiavgiftsområdet, se mval. § 3-1.

Stikkord: datasupport, fagsupport, it support, it-support, kundeservice, kundesupport, support, teknisk support, telefonsupport, tlf, omsetning