Kjøp varer utenlandsk nettbutikk

Merverdiavgift

Ved kjøp av varer på utenlandske nettbutikker beregnes ofte utenlandsk merverdiavgift. Reglene om merverdiavgift på varer i nettbutikker varierer fra land til land, og noen land gir selger tillatelse til å selge uten merverdiavgift når de sender varer direkte til land utenfor EU.

Ved innførsel av varen til Norge skal det beregnes innførselsmerverdiavgift. Merverdiavgiften beregnes av hele kjøpesummen. Det betyr at dersom det er betalt utenlandsk merverdiavgift i avsenderlandet, vil norsk merverdiavgift bli beregenet også på dette beløpet.

Dersom det blir beregnet utenlandsk mva, kan det finnes ordninger i utlandet som gir rett til å få denne tilbakebetalt. Sjekk det konkrete landets regler. Dersom du får tilbake den utenlandske merverdiavgiften, kan du søke Tolletaten om å egenrette de deklarerte opplysningene om varens verdi. Privatpersoner og næringsdrivende som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan også søke om å egenrette avgiftsberegningen og få tilbake den norske merverdiavgiften på differansebeløpet. Beløp under kr 100 refunderes ikke.

Stikkord: kjøp internett, mva utland, nettkjøp, erverv, merverdiavgift, moms, netthandling, internettkjøp, netthandel, mva, internettsalg, nettsalg, nettkjøp