PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forholdet mellom tvangsmulkt og tilleggsskatt

  Tilleggsskatt

  Skattemyndighetene kan ilegge en daglig løpende tvangsmulkt når pliktige opplysninger ikke er gitt innen fristene. Se tvangsmulkt ved forsinket levering.

  Formålet er å få de skattepliktige eller trekkpliktige til å levere.

  Hvis opplysningene allikevel ikke gis, kan det ilegges tilleggsskatt for manglende opplysninger. Den ilagte tvangsmulkten skal da trekkes fra slik at man ikke må betale både tvangsmulkt og tilleggsskatt for samme forhold.

  Stikkord:

  • tvangsmult,
  • konvensjonalbot,
  Forholdet mellom tvangsmulkt og tilleggsskatt
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan