Ved kjøp av fast eiendom

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)

Generelt

Det må betales et gebyr per dokument som skal sendes til tinglysing. For fast eiendom må du i tillegg betale dokumentavgift ved overføring av grunnbokshjemmel. Se kartverket for mer informasjon om tinglysingsgebyret og dokumentavgiften.

Merverdiavgift

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom er tjenester som omsettes som ledd i utøvelse av offentlige myndighet og er omfattet av unntaket i mval. § 3-9.

Bokføring

Ved kjøp av fast eiendom inngår kjøpesummen, meglerprovisjon, dokumentavgift, tinglysingsgebyr og andre omkostninger i kostprisen og skal bokføres på samme konto i balansen. Ved kjøp av bebygget eiendom, skal kostprisen fordeles på bygning, faste tekniske installasjoner og grunn og bokføres på separate balansekonti.

Skatt

Arv eller gave

Ved arv eller gave kan tinglysingsgebyr og dokumentavgift som gavemottakeren pådrar seg for å erverve eiendelen, tillegges inngangsverdien. Se Skatte-ABC.

Stikkord: aktivering dokumentavgift, aktivering tinglysingsgebyr, dokumentavgift, dokumentavgift anleggsmiddel, dokumentavgift tomt, gavesalg dokumentavgift, gebyr tinglysing, kjøp eiendom, konto tinglysingsgebyr, tinglysing, tinglysingsavgift, tinglysingsgebyr, tinglysingsgebyr anleggsmiddel, tinglysingskostnad, tinglysingsomkostninger, tinglysningsgebyr, presang, omsetning, tinglysning, erverv, kostand, omkostning, kostnad