PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Importør

  Tollgebyr

  • D4360 Frakt, toll og spedisjon
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Dersom det er betalt for mye toll for en vare som kommer i direkte transport fra utlandet, kan det søkes tilbakebetaling fra tollvesenet for dette beløpet. Søker speditør om dette på vegne av oppdragsgiver, beregnes et tollgebyr som dekker speditørens kostnader for å søke om tilbakebetaling. Dette gebyret er etter avgiftsmyndighetens oppfatning avgiftspliktig, se MVA-håndboken, og det er fradrag for denne merverdiavgiften dersom varen som blir transportert er til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

  Bokføring

  Tollgebyret bokføres på konto for Frakt, toll og spedisjon på konto 4060, 4160, 4260 eller 4360 ut i fra type vare som er importert. Dersom varen brukes i selskapets drift bokføres tollgebyret på konto 6110

  Stikkord:

  • fortollingsgebyrer,
  • tollbehandlingsgebyrer,
  • tollgebyr,
  • tollklareringsgebyrer,
  • tollkostnader,
  • kmva,
  • kostand,
  • omkostning,
  • innførsel,
  Importør
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan