PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Speditør

  Tollgebyr

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  En speditør krever et tollgebyr av sine kunder for å søke tollvesenet om tilbakebetaling av for mye betalt toll på varer som kommer i direkte transport fra utlandet. Dette gebyret er etter avgiftsmyndighetens oppfatning avgiftspliktig, se MVA-håndboken.

  Stikkord:

  • fortollingsgebyrer,
  • tollbehandlingsgebyrer,
  • tollgebyr,
  • tollklareringsgebyrer,
  • kmva,
  Speditør
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan