PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av tomter

  Tomter

  • D1150 Tomter
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Generelt

  Tomter er å anse som fast eiendom, men verdien av tomten og bygget behandles på ulik måte.

  Tomtens anskaffelseskost skal aktiveres i balansen, men siden tomter ikke er utsatt for verdiforringelse, skal tomtekostnaden som hovedregel ikke avskrives. Dersom et eksisterende bygg inklusive tomt kjøpes, skal kostpris på hhv. tomt, bygning og faste tekniske installasjoner skjønnsmessig vurderes og bokføres på egne konti. En forholdsmessig del av meglerprovisjon, dokumentavgift og tinglysingsgebyr etc. skal tilordnes tomteverdien og bokføres sammen med denne.

  Skulle tomten bli utsatt for et verdifall som forventes ikke å være forbigående, vil det være nødvendig å nedskrive tomteverdien, se regnskapsloven § 5-3.

  Merverdiavgift

  Omsetning av fast eiendom er som hovedregel unntatt avgiftsplikt, se mval. § 3-11, og det vil ikke være fradrag for inngående merverdiavgift i følge mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • dokumentavgift,
  • tinglysningskostnad,
  • tomt,
  • tomtekjøp,
  • tinglysing,
  • kostand,
  • omkostning,
  • erverv,
  Kjøp av tomter
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan