PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Opparbeidelse av tomter

  Tomter

  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Regnskapsmessig behandles opparbeidelse av grøntareal rundt bygningen på samme måte som tomteverdien. Dvs. at kostnadene aktiveres uten avskrivninger.

  Merverdiavgift

  Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader til opparbeidelse og vedlikehold av grøntareal som er i tilknytning til avgiftspliktig næringsvirksomhet, se mval. § 8-1.

  Unntak

  En tomteeier som ved kjøp av en tomt har pådratt seg kostnader til f.eks. planleggings-/prosjekteringstjenester av infrastruktur med sikte på utvikling og salg av tomten vil ikke ha fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelser av slike tjenester, se BFU 29/08.

  Skatt

  I følge Skatte-ABC skal grunnarbeid som har varig verdi aktiveres sammen med tomten og skal ikke avskrives, se «Skatte-ABC 2017 -> Driftsmiddel - avskrivning på/inntektsføring av saldo» pkt. 16.16.3. Oppføring av bygning. Dette gjelder også for grøntanlegg/hage/park rundt bygningen, se «Skatte-ABC 2017 -> Driftsmiddel - avskrivning på/inntektsføring av saldo» pkt. 16.16.6. Grøntanlegg mv.

  Unntak

  Kostnader til nedgraving av rør mv. for vanning av slike uteanlegg, skal aktiveres for avskrivning på saldogruppe h.

  Stikkord:

  • arbeid på tomt,
  • eiendom,
  • grunnarbeid,
  • grøntanlegg,
  • grøntareal,
  • hage,
  • hageanlegg,
  • opparbeidet tomt,
  • opparbeiding tomter,
  • park,
  • plantejord,
  • plenfrø,
  • tomt,
  • tomtearbeid,
  • tomter,
  Opparbeidelse av tomter
  329 1232 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan