PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av tomter

  Tomter

  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Omsetning av tomter er som hovedregel unntatt avgiftsplikt, se mval. § 3-11. Dette gjelder også ved salg av trær og avling på rot sammen med grunnen.

  Skattedirektoratet har i BFU 31/14 uttalt at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift på vederlaget ved salg av ferdig prosjektert tomt der 50-60 % av prosjekterte boliger er forhåndssolgt.

  Bokføring

  Den balanseførte verdien av tomten nulles ut og føres mot konto 3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler. Dvs. kredit f.eks. konto 1150 Tomter og debet konto 3889.

  Salgssummen føres til kredit på konto 3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg.

  Stikkord:

  • hyttetomt,
  • tomt,
  • tomtesalg,
  • fritidsbolig,
  • omsetning,
  Salg av tomter
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan