PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Tilknytningsavgift

  Tomter

  • D1151 Tomter
  • MVAFradrag, 25%

  Generelt

  Tilknytningsavgift til offentlig vann- og kloakkledning skal aktiveres og kan ikke avskrives.

  Merverdiavgift

  Dersom virksomheten er frivillig registrert for utleie av bygg, se mval. § 2-3 (1) og (3), kan inngående merverdiavgift på tilknytningsavgiften fradragsføres helt eller delvis avhengig av avgiftspliktig/avgiftsfri bruk av lokalene, se mval. § 8-2 og fmva. § 8-2 (2) b.

  Tilknytningsavgift
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan