PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Tomtefeste

  Tomter

  • D7750 Eiendoms- og festeavgift
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Generelt

  Tomtefeste er leie (feste) av grunn til hus som leieren har eller kommer til å få på tomta. Den som leier kalles fester, og den som leier ut kalles bortfester. Fester betaler festeavgift til bortfester. Tomtefeste forekommer oftest for bolig- og fritidshus, men kan også forekomme for forretnings- og industribygg.

  Festeforholdet er regulert av tomtefesteloven.

  Bokføring

  Festeren (leietaker) bokfører festeavgiften på konto 7750 Eiendoms- og festeavgift.

  Bortfesteren (utleier) kan føre festeavgiften til kredit på konto 3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt, siden festeavgiften er unntatt fra merverdiavgiftsloven, se mval. § 3-11.

  Stikkord:

  • festeavgift,
  Tomtefeste
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan