PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Transaksjonskostnader

  Transaksjonskostnader

  • MVASe kommentar

  Transaksjonskostnader er kostnader som har sammenheng med erverv eller overdragelse av foretak, samt fusjon, fisjon og andre større omorganiseringer. Kostnadene har enten en direkte eller indirekte sammenheng med transaksjonen. De generelle prinsippene for fradragsføring/aktivering gjelder for transaksjonskostnader, som for andre kostnader. Kostnader som har tilknytning til erverv av aksjer eller andre formuesobjekter, må aktiveres som en del av inngangsverdien på aksjene eller de ervervede formuesobjektene. Kostnader som har sammenheng med den løpende skattepliktige inntekten kan kostnadsføres direkte.

  Merverdiavgift

  Fradragsretten for merverdiavgift for tjenester ved oppkjøp av selskap, aksjeselskap, eiendomskjøp mv. avhenger av tjenestens tilknytning til avgiftspliktig virksomhet. Hvem har anskaffet tjenesten og har tjenesten tilstrekkelig tilknytning til avgiftspliktig virksomhet som gir rett til fradrag for inngående merverdiavgift.

  Skatt

  De generelle prinsippene for kostnadsføring/aktivering av transaksjonskostnader, er på lik linje som andre driftsrelaterte kostnader. Kostnader som har direkte tilknytning til erverv av aksjer eller andre formuesobjekter, må aktiveres som en del av inngangsverdien på aksjene eller formuesobjektet.

  Det er tre forskjellige typer kostnader:

  1. Det er kostnader som kommer løpende til fradrag i virksomheten,
  2. det er kostnader som skal aktiveres på inngangsverdien jf sktl § 10-32 annet ledd,
  3. og det er kostnader som hverken kan kostnadsføres eller aktiveres.

  Kostnader som faller inn under kategori 1 kan være kostnader i forbindelse med virksomhetens fremtidige strategi, kartlegging av målselskaper osv., som oppstår før forhandlinger, jf. sktl. § 6-1, § 6-24 og UTV 2013/227.

  Kostnader som går inn under kategori 2 er kostnader som blir pådratt for å gjennomføre et oppkjøp og kan f.eks. være kostnader til:

  • analyser
  • kontraktsforhandlinger
  • kontraktsutforming
  • bedriftsgjennomgang (due diligence)
  • etteroppgjør og revisjon

  Kostnader som faller inn under kategori 3 kan f.eks. være kostnader til ren skatteplanlegging og representasjon.

  Stikkord:

  • advokathonorar,
  • emisjonskostnader,
  • fusjonskostnader,
  • kapitalnedsettelse,
  • omkostninger emisjon,
  • regnskapshonorar,
  • revisorhonorar,
  • transaksjonskostnader,
  • kostnad,
  • Kostand,
  • kapitalforhøyelse,
  • ks,
  • emisjon,
  • kost,
  Transaksjonskostnader
  279 1090 89 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan