PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  For ansatte - ikke rimelig velferdstiltak

  Trening i bedriften

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - ingen mvabehandling (ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Fordel ved at arbeidsgiveren finansierer treningsordninger mv. for arbeidstakerne er i utgangspunktet skattepliktig som lønn.

  Velferdstiltak som ikke er "rimelig" er en skattepliktig fordel for den ansatte, se sktl. § 5-1, sktl. § 5-10 og sktl. § 5-12.
  Tiltak som er skatteplikt har følgende elementer ved seg (listen er ikke uttømmende):

  • ikke er rimelig eller vanlig i arbeidslivet og summen som tilflyter fra arbeidsgiver er av større økonomisk verdi
  • er tiltenkt en eksklusiv gruppe i selskapet og ikke for alle i selskapet
  • at fordelen ikke er ytt som en naturalytelse

  Eksempler på individuell skattepliktig trening som ikke anses som rimelig velferdstiltak:

  • arbeidsgiver dekker personlig- eller bedriftsmedlemsskap som gir de ansatte rett til individuell bruk av helsestudio, treningssenter mv.
  • arbeidsgiver låner ut sykler eller annet treningsutstyr som brukes mellom hjem og arbeid eller annen privat bruk
  • arbeidsgiver dekker utgifter til individuelle treningssamlinger og idrettskonkurranser
  • arbeidsgiver dekker utgifter til treningsutstyr som oppbevares hjemme hos arbeidstaker

  Verdien av fordelen settes til omsetningsverdien, se sktl. § 5-3. Se også UTV 2010/869.

  A-melding

  Dekker arbeidsgiver utgifter til trening som ikke er ansett som rimelig velferdstiltak, skal dette innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for anskaffelser i form av velferdstiltak til virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • aerobic,
  • bedriftsidrettslag,
  • bedriftstrening,
  • deltakeravgift,
  • Fitness,
  • fri trening,
  • gratis trening,
  • helsestudio,
  • idrettslag,
  • innrapportering trening,
  • langrenn,
  • medlemsavgift,
  • medlemskort,
  • naturalytelse,
  • pumping,
  • påmelding konkurranse,
  • Påmeldingsavgift,
  • sponsing treningstøy ansatte,
  • startkontingent,
  • sykkel,
  • sykler,
  • trening,
  • treningsavgift,
  • treningsavtale,
  • treningssenter,
  • treningsstudio,
  • treningsutgifter,
  • utlån av sykler,
  • velferdstiltak,
  • Zumba Fitness,
  • kmva,
  • idrettsorganisasjon,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • sport,
  • arbeidstager,
  • kontingent,
  • deltageravgift,
  • deltaker,
  • Bedrift,
  • ansatt,
  For ansatte - ikke rimelig velferdstiltak
  413 1370 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan