PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  For ansatte - rimelig velferdstiltak

  Trening i bedriften

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - ingen mvabehandling (ikke fradrag)

  Lønn

  Fordel ved at arbeidsgiveren finansierer treningsordninger mv. for arbeidstakerne er i utgangspunktet skattepliktig som lønn.

  Det er imidlertid gitt skattefritak for den ansatte når arbeidsgiveren finansierer treningsordninger i form av rimelige velferdstiltak, se FSFIN § 5-15-6 (1) og temaet Skattefritak for rimelige velferdstiltak.

  Eksempler på treningstiltak som kan oppfattes som rimelige (listen er ikke uttømmende):

  • Tilgang til trimrom i bedriftens lokaler. Dette gjelder også for ansatte på treningssentre som kan benytte senterets fasiliteter. Gjelder ikke personlig medlemskort som gir rett til fri bruk av helsestudio, treningssenter mv., se UTV 2001/1650.
  • Felles treningsopplegg hvor bedriften leier lokaler og har egne fellestimer i et treningssenter.
  • Felles treningsopplegg i bedriftens egne eller leide lokaler med innleid instruktør.
  • Leie av gymsal/lokaler gjennom et bedriftsidrettslag.
  • Arbeidsgiverens dekning av kostnader til anskaffelser og drift i tilknytning til et bedriftsidrettslag vil normalt være et rimelig tiltak. Dette gjelder også treningstøy som brukes ved fellesarrangementer, dog ikke til privat bruk. Treningstøy kan imidlertid være skattefri som gave i arbeidsforhold dersom den er innenfor beløpsgrensen i FSFIN § 5-15-1 (5) og temaet Gaver til ansatte.
  • Arbeidsgiverens dekning av treningskostnader for bedrifter som har yrkesgrupper med spesielt belastende arbeidsoppgaver, se Skatte-ABC.

  Denne skattefrie fordelen gjelder for:

  • Alle ansatte i bedriften (fulltid-, deltid-, korttidsansatte)
  • Aksjonær i selskapet som også jobber i selskapet
  • Styremedlemmer

  Unntak

  Rimelig velferdstiltak gjelder ikke for selskapets valgte revisor, aksjonær som ikke jobber i selskapet og for selskap uten ansatte eller selskap med få ansatte.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for anskaffelser i form av velferdstiltak til virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • aerobic,
  • baller,
  • bedrfitsidrettsforbund,
  • bedriftsidrett,
  • bedriftsidrettskrets,
  • bedriftsidrettslag,
  • bedriftslag,
  • bedriftstrening,
  • deltakeravgift,
  • drakter,
  • Fitness,
  • fotballlag,
  • fri trening,
  • gratis trening,
  • helsestudio,
  • holmenkollstafetten,
  • håndball,
  • idrettslag,
  • inngangsbilletter,
  • joggesko,
  • langrenn,
  • maraton,
  • medlemskap treningsstudio,
  • premier bedriftsidrett,
  • påmelding konkurranse,
  • Påmeldingsavgift,
  • sponsing treningstøy ansatte,
  • sportsklær,
  • startkontingent,
  • tilskudd treningsavgift,
  • trening,
  • treningsbekledning,
  • treningsklær,
  • treningssenter,
  • treningsstudio,
  • treningstøy,
  • treningsutgifter,
  • treningsutstyr,
  • trimutstyr,
  • velferdstiltak,
  • Zumba Fitness,
  • kmva,
  • idrettsorganisasjon,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • medlemsavgift,
  • sport,
  • arbeidstager,
  • deltageravgift,
  • medlemskap,
  • deltaker,
  • treningsavgift,
  • Bedrift,
  • ansatt,
  • kontingent,
  • enk,
  For ansatte - rimelig velferdstiltak
  415 1379 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan