PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  For ansatte - rimelig velferdstiltak

  Trening i bedriften

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Om et velferdstiltak er et rimelig velferdstiltak må vurderes opp mot følgende kriterier:

  • Er tiltaket vanlig i arbeidslivet?
  • Hvor høy er verdien? Den ansattes fordel må være rimelig for å kunne hevde skattefrihet for den ansatte.
  • Om summen av velferdstiltaket som tilflyter arbeidstaker i løpet av et år er av mindre økonomisk verdi.

  I tillegg må ytelsen være tilgjengelig for en betydelig gruppe ansatte i bedriften og være en naturalytelse (ikke kontantytelse).

  Lønn

  Rimelige velferdstiltak er ikke skattepliktig fordel for den ansatte, se FSFIN § 5-15-6 (1). Eksempler på tiltak som kan oppfattes som rimelige (listen er ikke uttømmende):

  • Arbeidsgiverens dekning av kostnader til anskaffelser og drift i tilknytning til et bedriftsidrettslag vil normalt være et rimelig tiltak. Dette gjelder også treningstøy som brukes ved fellesarrangementer, dog ikke til privat bruk. Treningstøy kan imidlertid være skattefri som gave i arbeidsforhold dersom den er innenfor beløpsgrensen i FSFIN § 5-15-1 (5). Se også «Gaver til ansatte -> Fra selskapet - skattefrie gaver».
  • Felles opplegg for samtlige ansatte hvor bedriften har egne fellestimer i et treningssenter vil kunne regnes som rimelige.
  • Leie av gymsal/lokaler gjennom et bedriftsidrettslag anses også som en personalkostnad.
  • Arbeidsgiverens dekning av kostnader til treningsordninger mv. som har til hensikt å forebygge skader og sykdom, samt forebygge belastningslidelser blant de ansatte i bedriften. Kravet er at behandlingen gjennomføres i samarbeid med fysioterapeuter e.l. Det er også en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget mv. og treningsordningen må ikke bestå av mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsfremkalte skader og sykdom hos den ansatte. Se «Lønns-ABC 2014 -> Treningsordninger mv.»

  Denne skattefrie fordelen gjelder for:

  • Alle ansatte i bedriften (fulltid-, deltid-, korttidsansatte)
  • Aksjonær i selskapet som også jobber i selskapet
  • Styremedlemmer

  Unntak

  Rimelig velferdstiltak gjelder ikke for selskapets valgte revisor, aksjonær som ikke jobber i selskapet og for selskap uten ansatte eller selskap med få ansatte.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for anskaffelser i form av velferdstiltak til virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • aerobic,
  • baller,
  • bedrfitsidrettsforbund,
  • bedriftsidrett,
  • bedriftsidrettskrets,
  • bedriftsidrettslag,
  • bedriftslag,
  • bedriftstrening,
  • deltakeravgift,
  • drakter,
  • Fitness,
  • fotballlag,
  • fri trening,
  • gratis trening,
  • helsestudio,
  • holmenkollstafetten,
  • håndball,
  • idrettslag,
  • inngangsbilletter,
  • joggesko,
  • langrenn,
  • maraton,
  • medlemskap treningsstudio,
  • premier bedriftsidrett,
  • påmelding konkurranse,
  • Påmeldingsavgift,
  • sponsing treningstøy ansatte,
  • sportsklær,
  • startkontingent,
  • tilskudd treningsavgift,
  • trening,
  • treningsbekledning,
  • treningsklær,
  • treningssenter,
  • treningsstudio,
  • treningstøy,
  • treningsutgifter,
  • treningsutstyr,
  • trimutstyr,
  • velferdstiltak,
  • Zumba Fitness,
  • deltageravgift,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • medlemsavgift,
  • kmva,
  • sport,
  • deltaker,
  • treningsavgift,
  • Bedrift,
  • ansatt,
  • kontingent,
  • enk,
  For ansatte - rimelig velferdstiltak
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan