PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av utstyr/inventar til trimrom

  Trening i bedriften

  • D1250 Inventar
  • MVA0 - ingen mvabehandling (ikke fradrag)
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Satser

  Aktivering

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for anskaffelser i form av velferdstiltak til virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Skatt

  Arbeidsgiver har i alminnelighet fradragsrett for kostnader til innredning av trimrom for selskapets ansatte når kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og er knyttet til arbeidsgiverens inntektsskapende aktivitet, (enten ved direkte fradragsføring eller aktivering med avskrivning eller oppgjør ved salg/utrangering). Dette gjelder uavhengig av om velferdstiltaket er skattepliktig for mottakeren eller ikke. Vurderingen om velferdstiltaket er rimelig vil altså ikke ha noe å si på arbeidsgivers fradragsrett og vil kun ha betydning for den ansattes skatteplikt.

  Godkjennes ikke kostnadene som velferdstiltak, må det vurderes om kostnadene er fradragsberettiget etter andre regler, f.eks. som lønn.

  Se også Skatte-ABC.

  Bokføring

  Hvis innkjøpet av utstyr ikke går inn under reglene for aktivering, kan de kostnadsføres direkte mot konto 6540 Inventar.

  Stikkord:

  • balansebrett,
  • bedriftsidrettslag,
  • boksehansker,
  • bordtennisbord,
  • bordtennisracket,
  • crosstrainer,
  • ellipsemaskin,
  • elliptical,
  • fitnessball,
  • kettlebells,
  • manualer,
  • medisinball,
  • ribbevegg,
  • rockering,
  • romaskin,
  • sittesykkel,
  • slynge,
  • spinningsykkel,
  • sponsing treningstøy ansatte,
  • sportsutstyr,
  • stepmaskin,
  • sykkelrulle,
  • tredemølle,
  • trening,
  • treningsapparater,
  • treningsbenk,
  • treningsmatte,
  • treningsrom,
  • treningsstrikk,
  • trimrom,
  • trimutstyr,
  • vekt manualer,
  • vekter,
  • vektskiver,
  • vektstang,
  • vektstenger,
  • velferdstiltak,
  • handsker,
  • idrettsorganisasjon,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • sport,
  • arbeidstager,
  • innventar,
  • ks,
  • Bedrift,
  • ansatt,
  • enk,
  • kjøp,
  Kjøp av utstyr/inventar til trimrom
  413 1370 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan