PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftsfri trykking av menighetsblad, skoleaviser og gatemagasin

  Trykking av menighetsblad, skoleaviser og gatemagasin

  • K3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Dersom oppdragsgiver ikke er et avgiftssubjekt, vil trykking av menighetsblad, skoleaviser og gatemagasin være fritatt for merverdiavgift.

  Gatemagasin er et magasin som omsettes av vanskeligstilte.

  Se mval. § 6-5 (1).

  Stikkord:

  • tidsskrift,
  Avgiftsfri trykking av menighetsblad, skoleaviser og gatemagasin
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan