PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftspliktig trykking av menighetsblad, skoleaviser og gatemagasin

  Trykking av menighetsblad, skoleaviser og gatemagasin

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det er kun avgiftsfritak dersom oppdragsgiver ikke er et avgiftssubjekt. Dersom oppdragsgiver er et avgiftssubjekt f.eks fordi det selges avgiftspliktige reklametjenester over registreringsgrensen i mval. § 2-1, vil trykkingen være avgiftspliktig, jf. mval. § 3-1, og oppdragsgiver kan fradragsføre den inngående merverdiavgiften på trykkeritjenestene, jf. mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • tidsskrift,
  Avgiftspliktig trykking av menighetsblad, skoleaviser og gatemagasin
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan