PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av trykksaker

  Trykksaker

  • D6820 Trykksak
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Kjøp av trykksaker til bruk i avgiftspliktig virksomhet er fradragsberettiget etter mval. § 8-1.

  Eksempler på slike trykksaker kan være:

  • adresselister - kunder ol.
  • brosjyrer
  • brukermanualer
  • kataloger
  • prislister
  • plakater
  • brevark og konvolutter m/logo
  • flyers
  • etiketter
  • invitasjoner

  Stikkord:

  • adresselister,
  • brevark,
  • brosjyrer,
  • brukermanual,
  • bruksanvisning,
  • etiketter,
  • firmalogo,
  • flyers,
  • invitasjoner,
  • kataloger,
  • konvolutter,
  • kopier,
  • plakater,
  • prislister,
  • trykksaker,
  • kommandittselskap,
  • erverv,
  Kjøp av trykksaker
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan