Kjøp av trykksaker

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6820 Trykksak
Debet

Merverdiavgift

Kjøp av trykksaker til bruk i avgiftspliktig virksomhet er fradragsberettiget etter mval. § 8-1.

Eksempler på slike trykksaker kan være:

  • adresselister - kunder ol.
  • brosjyrer
  • brukermanualer
  • kataloger
  • prislister
  • plakater
  • brevark og konvolutter m/logo
  • flyers
  • etiketter
  • invitasjoner
Stikkord: adresselister, brevark, brosjyrer, brukermanual, bruksanvisning, etiketter, firmalogo, flyers, invitasjoner, kataloger, konvolutter, kopier, plakater, prislister, trykksaker, kommandittselskap, erverv

Salg av trykksaker