PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Tyveri av varer

  Tyveri og underslag av varer og kontanter

  Generelt

  Tyveri av varer går inn under begrepet svinn og vil ikke avdekkes, og dermed heller ikke bokføres, før ved opptelling av varelageret. Først da blir tyveriet en kostnad for bedriften og vil inngå i varekostnaden som en beholdningsendring. Det vil dermed ikke forekomme noen særskilt regnskapsføring for slike tyverier.

  Små foretak kan velge å resultatføre korrigering av vesentlige feil som ekstraordinær post som vises på egen linje etter ordinært resultat, se NRS 8.3.3.1 og rskl. § 4-3. For øvrige foretak krever regnskapsloven § 4-3 at korrigering av vesentlige feil i tidligere regnskap føres direkte mot egenkapitalen, se NRS 5.6. I begge tilfeller skal det opplyses i note om feil i tidligere årsregnskap og korrigering av slike feil, se rskl. § 7-35. Med vesentlige feil menes feil som er av en slik karakter at inneværende årsregnskap ikke gir et riktig bilde av virksomheten uten at feilen korrigeres. Slike korrigeringer forekommer i svært få tilfeller.

  Merverdiavgift

  Ved tyveri vil ikke varen som er stjålet bli omsatt av eieren, og det vil derfor heller ikke knytte seg vederlag til denne varen. Derfor har det ikke skjedd noen omsetning iht. merverdiavgiftslovens begrep, se mval. § 1-3 (1) a, og ingen merverdiavgiftsplikt utløses.

  Stikkord:

  • tyveri og underslag,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan