PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftspliktige tjenester i undervisningsvirksomhet

  Undervisning og kurs

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det må skilles mellom avgiftsfrie undervisningstjenester og avgiftspliktige kurs, konferanser, coaching eller konsulenttjenester. Det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om det gjelder omsetning av undervisningstjenester eller andre tjenester. Departementet har ikke kommet med noen konkret avgrensning på området, slik at alminnelige rettskilder må tas i bruk for å avgjøre om tjenesten er avgiftsfri undervisning eller annen pliktig tjeneste.

  Dreier det seg om en avgiftspliktig tjeneste, f.eks. konsulenttjeneste/rådgivning, er disse ofte karakterisert ved:

  • stor del av informasjons- og erfaringsutveksling
  • kunnskapsformidling med en dominerende grad av oppfølging
  • oppdragsgiver bestiller en tjeneste og legger premissene for en skreddersydd tjeneste
  • opplæring som selges som en del av en vare eller tjeneste

  Det kan allikevel ikke utelukkes at det gjelder undervisning selv om tjenesten først og fremst består i tilpasset kunnskapsformidling med påfølgende oppfølging. F.eks. vil en personlig trener som skreddersyr et treningsprogram, formidler dette og følger opp i etterkant være unntatt fra loven og fakturere sine tjenester avgiftsfritt.

  Hvis et oppdrag er todelt hvor den ene delen kan anses som avgiftspliktig konsulenttjeneste mens den andre delen er avgiftsfri opplæring, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om opplæringen er en omkostning som er nødvendig for å selge konsulenttjenesten. F.eks. har Skattedirektoratet vurdert at for et oppdrag som først skal kartlegge en bedrifts kompetansebehov (avgiftspliktig konsulenttjeneste) og deretter holde et skreddersydd kurs (opplæring) på bakgrunn av de kartlagte behovene, vil den første tjenesten være avgiftspliktig konsulenttjeneste og den siste delen være opplæring unntatt fra merverdiavgiftsloven.

  En underleverandør som leverer en avgiftspliktig tjeneste må avgiftsbelegge denne, selv om tjenesten i et senere omsetningsledd vil inngå som del i en avgiftsfri tjeneste.

  Eksempler på avgiftspliktige tjenester:

  • Opplæring av brukere i forbindelse med salg av vare eller tjeneste (konsulenttjenester)
  • Foredrag, seminarer, konferanser og kongresser med faglig relevans
  • Kursing, veiledning mv. av ansatte i tilknytning til omorganisering av bedrifter
  • Analyser og vurderinger i tilknytning til konkrete prosjekter for bedriften
  • Coaching en-til-en / rådgivning
  • Testing av kompetanse i forbindelse med sertifisering. F.eks. testing av egen kunnskap via dataverktøy på internett som et ledd i å bli sertifisert
  • Interaktive læremidler på nett eller CD-ROM som leveres uten personlig bistand til formidling av kunnskapen

  En avgiftspliktig virksomhet, f.eks. konsulenter, som også driver med undervisningstjenester, vil ha omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsområdet. Hvis omsetningen av undervisningstjenester ikke er ubetydelig, må det foretas en forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift på anskaffelser som skal benyttet både i konsulentvirksomheten og i omsetning av undervisningstjenester. Et annet eksempel er et datafirma som omsetter datautstyr og samtidig underviser i bruken av slikt utstyr. Ved anskaffelse av datamaskinene skal det foretas fullt fradrag for inngående merverdiavgift. For de datamaskinene som brukes i undervisningsvirksomheten, skal det beregnes utgående merverdiavgift med høy sats. Grunnlaget for dette uttaket er alminnelig omsetningsverdi. Bedriften får da ikke fradrag for den inngående merverdiavgiften på disse undervisningsdatamaskinene.

  Se også Avgiftsunntatte tjenester i undervisningsvirksomhet.

  Stikkord:

  • avholde kurs,
  • brukerkurs,
  • brukeropplæring,
  • coaching,
  • deltakeravgift,
  • fagseminar,
  • honorar,
  • konferanser,
  • konsulentbistand,
  • konsulenttjenester,
  • kunnskapsformidling,
  • kursinntekt,
  • opplæring programvare,
  • personalopplæring,
  • rådgivning,
  • trener,
  • deltageravgift,
  • honnorar,
  • software,
  • dataprogram,
  • kommandittselskap,
  Avgiftspliktige tjenester i undervisningsvirksomhet
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan